Zpracování osobních údajů

Informace, které nám prostřednictvím těchto stránek poskytnete, budeme uchovávat a zpracovávat za účelem vytvoření cenové nabídky. V souvislosti s tím vás můžeme kontaktovat na vámi poskytnutém telefonním čísle a/nebo e-mailové adrese. Pro domluvení obhlídky budeme potřebovat také adresu, na které by k instalaci mělo dojít. Tyto údaje bez vašeho dalšího souhlasu nikomu jinému nepředáme.

Vyhrazujeme si však právo vaše údaje uchovávat na vlastních zabezpečených serverech a/nebo na zabezpečených serverech našich partnerů, které pro svou práci využíváme. Konkrétně jde o společnosti:

Google Ireland Limited
společnost založená a provozovaná dle právních předpisů Irska
(Registrační číslo: 368047 / DIČ: IE6388047V)
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Irsko

a

RAYNET s.r.o.
Hlavní třída 6078/13, 708 00 Ostrava
IČ: 26843820, DIČ: CZ26843820

Vámi poskytnuté údaje odstraníme nejpozději po třech měsících od chvíle, kdy přestanou plnit výše uvedený účel, nebo účel uvedený v zákonech a jiných právních předpisech.

Ke zpracování Vašich údajů můžete vznést dotaz, případně proti němu podat námitku. Máte také právo požadovat, abychom veškeré vaše údaje smazali, pokud jejich další uchování není nezbytné pro plnění našich závazků vůči vám, případně pro plnění právních předpisů.

V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@vytapimeusporne.cz.

V Praze, dne 16.7.2022