Solární systémy - slovník pojmů

Nejčastější pojmy v oblasti solárních systémů.

Solární kolektor

Solární kolektor pracuje jako miniaturní skleník, který zachycuje teplo pod skleněným (nebo jiným průsvitným) krytem. Kolektory jsou vyráběny v různých velikostech, tvarech a požadavků od jejich využití. Na trhu existuje několik typů, které lze rozdělit do jednotlivých kategorií.

Solární absorbér

Solární absorbér je zařízení, které svým povrchem pohlcuje záření a teplo z celého okolí a předává ho kapalině – většinou ale vodě. Solární absorbéry nejsou kryté sklem ani izolované. Nejčastěji se ale používají k sezonnímu ohřevu.

Vakuová trubice

Energie je získávána ze Slunce, které jako největší a nejsilnější zdroj energie v naší galaxii je na několik dalších tisíc let prakticky nevyčerpatelné. Dodává čistou a bezplatnou energii, která je šetrná k životnímu prostředí.

Zásobník

Zásobník tepla je v podstatě "baterka", která se nabíjí teplem. Funguje jako sklad tepelné energie, protože okamžité použití tepla získaného z kolektoru je neefektivní a nekryje požadavky v čase bez ideálního slunečního svitu. Jak akumulační médium se používá většinou voda, která má nejvyšší tepelnou kapacitu c = 4187 J / kgK. Zásobníky se dají rozdělit do dvou skupin: vysokokapacitní (velkoobjemové, dlouhodobé) a nízkokapacitní (maloobjemové, krátkodobé).

Výměník

Tepelný výměník zprostředkovává výměnu tepla mezi solárním okruhem a zásobníkem nebo mezi zásobníkem a koncovými spotřebiči, a to bez vzájemné interakci teplonosných médií v jednotlivých okruzích a v zásobníku. Aby probíhala vzájemná výměna tepla, je nutný teplotní rozdíl mezi zahřívající se a ohřívacím médiem.

Samotný výměník může být v solárním systému umístěn samostatně, mimo zásobník, nebo v zásobníku a tvořit se zásobníkem jeden celek. V některých speciálních případech je výměnná tepelná plocha umístěna v plášti zásobníku, jedná se o dvouplášťové zásobníky. Pokud je výměník umístěn přímo v zásobníku, je nutné je umístit tak, aby se podporovalo přirozené proudění tekutiny, v případě že se jedná o nevrstvený zásobník.

Solární kapalina

Teplonosné kapaliny (TK) jsou určeny k přenosu tepla, resp. chladu.  Téměř ve všech případech použití je mezi požadavky na prvním místě zajištění zařízení proti zamrznutí. Následující požadavkem je splnění funkčnosti teplonosné kapaliny v požadovaném teplotním rozsahu.

Expanzní nádoba

Na ochranu proti zvýšenému tlaku v soustavě se používá expanzní nádoba (s membránou), protože teplota v okruhu nedosáhne hodnoty teploty varu teplonosného média.

Neváhejte a nechte si vypracovat cenovou kalkulaci ZDARMA co nejdříve!